Min vision

Som professionell coach vill jag bidra till människors och organisationers utveckling och framgång.

Jag coachar dem som vill växa, yrkesmässigt och som individer. Mina målgrupper är chefer och medarbetare som vill utveckla sin förmåga att kommunicera och motivera medarbetare samt människor som vill vidare i karriär och yrkesliv.
Genom stöd, struktur och konstruktiv feedback bidrar jag till mina kunders utveckling och lärande i allt som rör deras frågeställningar och vår gemensamma process.
Vårt samarbete präglas av respekt, ärlighet och empati.

Min önskan är att människor efter coaching hos mig skall känna glädje, framtidstro och mod att förverkliga sina mål och drömmar.

”Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna henne där hon är och börja just där…”

Søren Kierkegaard