Att söka nytt arbete

Att lämna en arbetsplats – ibland utan att ha valt det själv – och att hitta ett nytt arbete, innebär nya krav och utmaningar.

Att söka nytt arbete innehåller flera olika delar som kan variera beroende på individ och situation. Följande moment brukar ingå:

  • Att landa - att förstå och acceptera situationen för att kunna gå vidare och se nya möjligheter.
  • Självinventering - vem är jag och vad kan jag? Mina styrkor, erfarenheter och drivkrafter och hur vill jag använda dem i framtiden?
  • Omvärldsanalys - närverkande och strategier för att undersöka och hitta rätt på arbetsmarknaden. 
  • Personlig marknadsföring - träning inför möten och intervjusituationer. Genomgång och utformning av tydliga och intresseväckande CV och ansökningsbrev.

Kontakta mig så berättar jag mer.
Telefon: 070-268 62 32
astrid@gauffincoaching.se