Välkommen till
Astrid Gauffin
Coaching

Tjänster

Coaching inspirerande och klargörande möten med syftet att öka självinsikt samt stödja professionell och personlig utveckling. Individuellt och i grupp.

Coachande ledarskap effektiva metoder och förhållningssätt som stöder chefer i arbetet med att leda och motivera andra. Individuellt och i grupp.

DuoCoaching  – ett sätt att utveckla samarbeten.  En duo kan i detta sammanhang vara en chef och en medarbetare eller två chefer som vill skapa en hållbar plattform för samarbete och kommunikation.

Karriärplanering för chefer och medarbetare i företag och organisationer. Individuellt och i grupp.

Outplacement för medarbetare som behöver hitta externa utvecklingsmöjligheter och ett nytt arbete.
 

Vid olika tillfällen under vårt liv befinner vi oss i situationer då vi behöver ny inspiration och hjälp att finna vägar till förändring.

Min målsättning är att bidra till människors och organisationers välmående, utveckling och framgång. Jag arbetar i partnerskap med mina uppdragsgivare där vi gemensamt hittar de bästa vägarna och metoderna som leder till kreativa och hållbara lösningar för både organisation och individ.

Mina målgrupper är chefer som vill utveckla sitt ledarskap samt människor som vill växa yrkesmässigt och som individer.

Astrid Gauffin

Jag ingår i ett nätverk av professionella konsulter med stor erfarenhet av coaching, mentorskap, ledarskaps-, organisations- och personlighets-utveckling.

Kontakta mig så berättar jag mer:
skicka e-post

Tel 08-662 32 52
Mobil 070-268 62 32

 

Aktuellt


Så vad är karriär, egentligen . . . ?
Lyssna på Innerligt, en podcast om ledarskap och kommunikation.

DuoCoaching - ett sätt att skapa bättre  samarbeten. Läs mer!


Certifierad Coach

Medlem i ICF – International Coach Federation