Om Astrid Gauffin

Jag har en gedigen erfarenhet av att coacha, handleda och utbilda chefer och medarbetare som behöver fatta beslut om vilket deras nästa steg skall vara – både professionellt och privat.

I mitt yrkesliv har jag mött och arbetat tillsammans med människor från de flesta områden och med olika bakgrund och förutsättningar, vilket har resulterat i en stor människokännedom och en mycket god kunskap om arbetslivets villkor.

Min starkaste drivkraft är inspirera och motivera de människor jag möter till att upptäcka sina möjligheter och hitta de kreativa, hållbara lösningar som är rätt för just dem.

Jag ingår i flera nätverk av professionella konsulter med stor erfarenhet av coaching, mentorskap, ledarskaps-, personal- och organisationsutveckling.
Jag coachar även på engelska.

Mer om coaching. Läs här. 

Jag tillämpar ICFs etiska regler. Läs här. 

Kontakta mig på telefon:
070-268 62 32
eller epost:
astrid@gauffincoaching.se

Certifieringar

Certifierad Coach
genom 

International Coach Federation

Certifierad hand-ledare av grupper och individer i utveckling och förändring med verktyget Förändringens Fyra Rum. 

Certifierad i Innovation&
Teambuilding Profile.

Certifierad användare av flera verktyg för urval och självskattning bl a:
  • Extended Disc 
  • OPQ 
  • MQ 
  • 360 återkoppling

Erfarenhetsbredd

  • Under tio år konsultansvarig i bemanningsföretag med ansvar för rekrytering, bemanning och försäljning.
  • Arbetat med kommunikation, informations- och marknadsfrågor inom detaljhandel, design, bemanning och karriärutveckling.
  • Sedan 2001 verksam i Astrid Gauffin Coaching.
  • Coachar chefer och medarbetare som vill öka sin motivation, få tillgång till hela sin potential och hitta balansen i livet.
  • Hjälper företag och organisationer att växa och lyckas genom att attrahera, utveckla och behålla rätt medarbetare.
  • Utformar och genomför program i livs- och karriärplanering för anställda i företag och organisationer.

Astrid medverkar även som coach och karriärrådgivare i nätverket Shortcuts expertpanel samt håller fristående workshops och seminarier inom områden som arbetsliv och karriär, och personlig marknadsföring.

Referenser

Exempel på företag och organisationer där anställda fått hjälp av mig:

Catella Fastigheter
Deloitte
Ericsson
Försvarsmakten
Gyro: HSR
Karolinska Institutet
Länsförsäkringar
Lärarhögskolan i Sockholm
Lernia
MAP – Svenskt Papper
Rädda Barnen
SHL/CEB
SSAB
Wyeth