Tjänster för privatpersoner

Vid olika tidpunkter i livet kan det vara svårt att fatta beslut om hur nästa steg skall se ut.
Det kan handla om frågeställningar som berör och påverkar vårt arbetsliv eller också funderar vi på det som händer utanför arbetet. För de flesta av oss är privatliv och arbetsliv så nära sammanlänkade att det som händer i arbetet återspeglar sig privat och tvärtom.

Den som känner dig bäst är du själv. Men för att du skall komma vidare med dina frågeställningar kan det behövas att någon utomstående hjälper dig att se din situation från en ny synvinkel och vidgar perspektivet. Ofta fastnar vi i invanda och trygga mönster som bestämmer hur vi ser på tillvaron och fungerar i den. Dessvärre kan det just vara dessa mönster som hindrar oss från att utvecklas, hitta vår motivation, kraft och glädje.

Som coach ställer jag frågor och ger dig feedback som underlättar för dig att komma fram till vad som är rätt för just dig. Jag kommer inte att ge dig råd eller presentera lösningar, men jag är din stödjande partner i processen att fullt ut ta ansvar för din utveckling.

Genom coaching kommer du upptäcka nya infallsvinklar och möjligheter som du inte sett tidigare. Det är då det roliga börjar och det är då du kommer i kontakt med alla resurser du har inom dig – resurser som gör det möjligt att realisera dina visioner, mål och önskningar för att leva det liv du vill.

 

Coaching

genom enskilda möten eller per telefon. Mötestiden brukar vara en timme och ett vanligt upplägg är att träffas eller höras per telefon ett antal gånger under en period av fyra till sex månader. Det är dina behov och önskemål som styr.

Coaching kan genomföras separat eller integrerat i ett karriärplaneringsprogram.

Karriärplanering

innehåller flera olika delar. Upplägget skräddarsys att passa din specifika situation. Du kan antingen gå ett helt program eller välja en eller ett par delar efter behov.
Läs mer under  Att söka nytt arbete.

Kontakta mig så berättar jag mer:
e-post