Ledarskapscoaching

För att lyckas som chef och ledare i dagens föränderliga arbetsklimat är det viktigare än någonsin att ha förmågan att kommunicera och tydliggöra visioner, mål och strategier. En bra ledare som känner trygghet i chefsrollen, har tillgång till de rätta verktygen och ett förhållningssätt som bidrar till öppenhet och samarbete.

För att du skall få möjlighet att vara den chef och ledare du vill vara behöver du stöd och återkoppling. För att kunna inspirera och motivera dina medarbetare behöver du stå tryggt och fast i dina skor och vara grundad i dig själv. Ledarrollen ställer höga krav och om du vill leva upp till dem plus lite till skall du unna dig de förutsättningar som krävs för att stärka dig själv i ditt ledarskap.

Ett sätt kan vara att under en tid träffa en coach som du kan bolla idéer och tankar med förutsättningslöst. Coaching är ett partnerskap där du får ett lyssnande öra, men också någon som i öppen dialog kan tillföra det extra perspektivet som behövs för att du skall kunna hålla fokus och se i vilken riktning du skall gå. Dina frågeställningar kan handla om verksamhetsstyrning och hur du uppnår mål men också beröra personliga frågeställningar på arbetet och privat.

Nyttan för dig som chef med egen coaching är att du

  • blir säkrare i ledarrollen
  • blir bättre på att kommunicera rakt och enkelt
  • får mer energi och tillgång till hela din potential
  • får lättare att förstå olika människors drivkrafter
  • får lättare att tydliggöra mål och motivera människor
  • blir bättre på att planera din tid och prioritera
  • blir bättre på att dra gränser och säga nej
  • får bättre balans mellan arbete och fritid