Karriärplanering

Rätt person på rätt plats – leder till framgång för individ och organisation

Upplägget innehåller flera olika delar och fungerar både i grupp och individuellt.
Programmen behovsanpassas men följande moment brukar ingå:

 

Start – behovsanalys och genomgång av programupplägget och målformulering

  • Självinventering – vem är jag och vad kan jag? Vilka är mina förmågor, styrkor och erfarenheter och hur vill jag använda dem i framtiden? Roller och befattningar som intresserar mig.
  • Omvärldsanalys – hur ser organisationen ut och vart är vi på väg? Mina möjliga utvecklingsvägar. Behöver jag lära nytt för att ha rätt kompetens? Vem talar jag med för att skaffa information om hur jag kan gå vidare? Viktiga interna kommunikationsvägar för nätverkande.
  • Utvecklingsplan – sammanfattning och slutsatser efter genomfört program. Konkreta mål på kort och lång sikt samt strukturerad tidsplan för min fortsatta utveckling.
  • Individuell coaching ingår för individupplägget och kan med fördel läggas till i grupprogrammen.

Verktyg för självkännedom och utveckling
För att stötta och inspirera deltagarens utveckling och lärande finns beprövade och effektiva verktyg och arbetsmaterial som underlättar processen.
Deltagaren kan vid uppstart genomföra självskattning med testverktygen Extended Disc, OPQ eller MQ vilka ger ett bra diskussionsunderlag för fortsatt utvecklingsarbete.