DuoCoaching


DuoCoaching är för personer som vill utveckla sitt yrkesmässiga samarbete.

DuoCoaching – ett sätt att utveckla samarbeten och som har visat sig vara mycket enkelt och kostnadseffektivt. Metoden är framtagen för att snabbt bidra till organisationens framgångar och konkurrensfördelar. Medarbetarna utvecklas både i teamet och som professionella individer. En duo kan i detta sammanhang vara en chef och en medarbetare eller två chefer som vill skapa en hållbar plattform för samarbete och kommunikation.
 

Genom att skapa en samarbetsprofil, som medvetandegör duon om deras naturliga beteende- och kommunikations-stilar, kan man snabbt fokusera på vad det är som får samarbetet att fungera. Duon formulerar gemensamma mål och lyfter fram de kvalitéter som var och en av dem har. En agenda skapas med gemensamma prioriteringar vilket skapar hållbarhet i samarbetet.

En felrekrytering kan kosta stora summor. DuoCoaching är en effektiv tilläggstjänst vid rekrytering, där man tar reda på hur den sökandes beteende- och kommunikationsstil fungerar med organisationens chefer och medarbetare. 
 DuoCoaching kan därför utgöra en viktig del i introduktionen av en nyanställd.
 

DuoCoaching används effektivt:

  • Vid introduktion av ny medarbetare
  • När kollegor vill kommunicera effektivare
  • För att öka lönsamhet, försäljning och resultat
  • För att lösa befintliga samarbetsproblem

Ledarskap
  • Bättre strategisk ledning av individer
  • Utveckling av ledarskap och coaching
  • Underlättar konstruktiv feedback

Individuell utveckling
  • Enklare samarbete med andra
  • Större förmåga att se sina personliga styrkor
  • Kunskap över hur mitt beteende påverkar andra

Läs gärna mer på:
www.duocoaching.se