Coachande ledarskap

Ett coachande ledarskap är ett förhållningssätt och ett verktyg för dem som har ansvar för att leda och motivera andra och kan läggas till som komplement till egen coaching.

Metoden bygger på den pedagogiska process som ligger till grund för coaching; frågor, aktivt lyssnande och strukturerad återkoppling.

Syftet med det coachande ledarskapet är att leda medarbetare mot lösningar och mål genom att tillämpa ett förhållningsätt som motiverar och lämnar utrymme för engagemang, lärande och eget ansvarstagande från medarbetaren.

Det handlar om att låta en del av ditt ledarskap bli ett medarbetarskap för att göra din arbetsvardag rikare, intressantare och lättare.

Upplägget skräddarsys efter behov för individ eller grupp men dessa delar brukar ingå:

  • Vad är coaching? Bakgrund och historik.
  • Hur tillämpas coaching i organisationer idag?
  • Ett coachande ledarskap – att uppmuntra, stödja, utmana och ställa krav.
  • Att ställa rätt frågor.
  • Aktivt lyssnande och tydlig feedback.
  • Etiska frågeställningar.
  • När skall ett coachande förhållningssätt användas? Och inte?
  • Vilka egenskaper kan jag dra nytta av som chef med ett coachande förhållningssätt?
  • Hur kan coaching tillämpas i grupp?
  • Praktiska övningar – träning i att coacha och att bli coachad.