Företagstjänster

Coaching

Vi lever i en värld av snabba förändringar och accelererad arbetstakt med en ständig ökande mängd information och intryck. Det blir allt viktigare att ha överblick och perspektiv för att kunna prioritera och fatta beslut.

Coaching är ett effektivt verktyg när chefer och medarbetare vill åstadkomma professionell och personlig förändring genom större självinsikt och ökat lärande samt behöver fatta realistiska beslut om hur detta skall bli möjligt.

Coacher är tränade att lyssna, att observera och att anpassa arbetssättet efter varje människas speciella behov. De inspirerar sina kunder att hitta strategier och lösningar. Det är coachens arbete att ge stöd i att förbättra den förmåga, de resurser och den kreativitet som kunden redan har.

Coaching genomförs vid individuella möten eller i grupp och lämpar sig väl vid utvecklings- och förändringsprocesser samt för teambuilding och inför start av projekt.

Utveckling internt

Chefer och medarbetare som har möjlighet att utvecklas tillsammans med organisationen på ett sådant sätt att varje individs potential synliggörs och ges möjlighet att växa, bidrar gemensamt till att skapa en god arbetsmiljö och goda resultat.
Med coaching och karriärplanering blir detta möjligt.
Klicka på länkarna nedan för att läsa mer.

Ledarskapscoaching
Coachande ledarskap
Duocoaching

Karriärplanering

 

Coaching kan genomföras separat eller integrerat i ett karriärplaneringsprogram. Vanligt är att man träffar en coach under en period av fyra till sex månader cirka två gånger per månad, men kundens behov styr alltid upplägget.

Detta ger coaching

 • Fokus på möjligheter och lösningar
 • Mer energi, motivation och arbetsglädje
 • Större självinsikt och ökat självförtroende
 • Större initiativförmåga och ansvarstagande
 • Ökad tillgång till den egna kraften och potentialen
 • Ökad motivation till att nå mål och bidra till organisationens resultat
 • Ökad förmåga att samspela med andra – både i privat- och arbetslivet

Outplacement
– hjälp att gå vidare

Att lämna en arbetsplats – ibland utan att ha valt det själv – och att hitta ett nytt arbete, innebär nya krav och utmaningar.

Outplacement innehåller flera olika delar som kan variera beroende på individ och situation. Följande moment brukar ingå:

 • Att landa - att förstå och acceptera situationen för att kunna gå vidare och se nya möjligheter.
 • Självinventering - vem är jag och vad kan jag? Mina styrkor, erfarenheter och drivkrafter och hur vill jag använda dem i framtiden?
 • Omvärldsanalys - närverkande och strategier för att undersöka och hitta rätt på arbetsmarknaden. 
 • Personlig marknadsföring - träning inför möten och intervjusituationer. Genomgång och utformning av tydliga och intresseväckande CV och ansökningsbrev.